Kursoversikt

Nr.1 Trafikkskole Stathelle - Kragerø AS avd. Stathelle

Personbil

Tiltak ved trafikkulykke

Førstehjelp

 • Dag 1 - 02.02.23 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Nr1 Trafikkskole Stathelle

Personbil automat

Tiltak ved trafikkulykke

Førstehjelp

 • Dag 1 - 02.02.23 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Nr1 Trafikkskole Stathelle

Trafikalt grunnkurs

Trafikant i mørket

Mørkedemostasjon

 • Dag 1 - 11.01.23 kl. 18:30 - 21:15

Fullt

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Nr1 Trafikkskole Stathelle

1 750 kr


Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

 • Dag 1 - 25.01.23 kl. 16:00 - 19:00
 • Dag 2 - 26.01.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 3 - 31.01.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 4 - 02.02.23 kl. 16:00 - 19:00
 • Dag 5 - 09.02.23 kl. 17:00 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Nr1 Trafikkskole Stathelle

3 200 kr

Påmelding

Tiltak ved trafikkulykke

Førstehjelpskurs

 • Dag 1 - 02.02.23 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Nr1 Trafikkskole Stathelle


Trafikant i mørket

Mørkedemostasjon

 • Dag 1 - 09.02.23 kl. 17:00 - 20:15

Plasser: 3

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Nr1 Trafikkskole Stathelle

1 750 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

 • Dag 1 - 14.03.23 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 2 - 16.03.23 kl. 15:30 - 17:45
 • Dag 3 - 20.03.23 kl. 15:30 - 17:45
 • Dag 4 - 23.03.23 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 5 - 29.03.23 kl. 19:00 - 21:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Stathelle

3 200 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Mørkedemostasjon

 • Dag 1 - 22.03.23 kl. 19:00 - 21:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Nr1 Trafikkskole Stathelle

1 750 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

 • Dag 1 - 24.05.23 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 2 - 25.05.23 kl. 15:30 - 17:45
 • Dag 3 - 30.05.23 kl. 15:30 - 17:45
 • Dag 4 - 01.06.23 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 5 - 19.10.23 kl. 19:00 - 21:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Stathelle

3 200 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

 • Dag 1 - 04.09.23 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 2 - 07.09.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 3 - 12.09.23 kl. 15:30 - 17:45
 • Dag 4 - 14.09.23 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 5 - 19.10.23 kl. 19:00 - 21:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Stathelle

3 200 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket

 • Dag 1 - 14.11.23 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 2 - 16.11.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 3 - 21.11.23 kl. 15:30 - 17:45
 • Dag 4 - 23.11.23 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 5 - 29.11.23 kl. 16:30 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Stathelle

3 200 kr

Påmelding

Personbil med tilhenger (B96)

Lastsikringskurs

 • Dag 1 - 19.01.23 kl. 15:30 - 17:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (B96)

Sted: Stathelle

1 200 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

 • Dag 1 - 17.04.23 kl. 16:30 - 18:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (B96)

Sted: Stathelle

1 200 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

 • Dag 1 - 12.06.23 kl. 16:30 - 18:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (B96)

Sted: Stathelle

1 200 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

 • Dag 1 - 28.08.23 kl. 16:30 - 18:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (B96)

Sted: Stathelle

1 200 kr

Påmelding

Personbil med tilhenger (BE)

Lastsikringskurs

 • Dag 1 - 19.01.23 kl. 15:30 - 17:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: Stathelle

1 200 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

 • Dag 1 - 17.04.23 kl. 16:30 - 18:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: Stathelle

1 200 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

 • Dag 1 - 12.06.23 kl. 16:30 - 18:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: Stathelle

1 200 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

 • Dag 1 - 28.08.23 kl. 16:30 - 18:00

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: Stathelle

1 200 kr

Påmelding

Motorsykkel (A)

Grunnkurs

 • Dag 1 - 21.03.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 20.04.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 23.05.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 20.06.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 08.08.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 05.09.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Motorsykkel (A1)

Grunnkurs

 • Dag 1 - 21.03.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 20.04.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 23.05.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 20.06.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 08.08.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 05.09.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Motorsykkel (A2)

Grunnkurs

 • Dag 1 - 21.03.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 20.04.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 23.05.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 20.06.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 08.08.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Grunnkurs

 • Dag 1 - 05.09.23 kl. 18:00 - 20:15

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Stathelle

1 700 kr

Påmelding

Moped

Mopedkurs

 • Dag 1 - 27.03.23 kl. 16:30 - 18:45
 • Dag 2 - 28.03.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 3 - 04.04.23 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 4 - 05.04.23 kl. 09:00 - 15:00

Plasser: 3

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Stathelle

8 500 kr

Påmelding

Mopedkurs

 • Dag 1 - 11.05.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 2 - 15.05.23 kl. 15:45 - 18:00
 • Dag 3 - 19.05.23 kl. 08:00 - 17:15
 • Dag 4 - 22.05.23 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Stathelle

8 500 kr

Påmelding

Mopedkurs

 • Dag 1 - 21.06.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 2 - 22.06.23 kl. 16:30 - 18:45
 • Dag 3 - 27.06.23 kl. 08:00 - 15:00
 • Dag 4 - 29.06.23 kl. 08:00 - 14:00

Plasser: 3

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Stathelle

8 500 kr

Påmelding

Mopedkurs

 • Dag 1 - 04.10.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 2 - 05.10.23 kl. 16:30 - 18:45
 • Dag 3 - 11.10.23 kl. 08:00 - 15:00
 • Dag 4 - 12.10.23 kl. 08:00 - 14:00

Plasser: 3

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Stathelle

8 500 kr

Påmelding

Kommende kurs

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Nr.1 Tr.skole Stathelle-Kragerø AS avd. Stathelle ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer