Klasser

Nr.1 Trafikkskole Stathelle - Kragerø AS avd. Stathelle

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Bil

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

- 17 timer obligatorisk:

o 10 timer undervisning

o 4 timer førstehjelp

o 3 timer mørkedemonstrasjon

- Personer over 25 trenger ikke ha de 10 timene med undervisning, men må ha

førstehjelp og mørkedemonstrasjon

- Felles for alle lette førerkortklasser

- Elevene skal få grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer

- Inntil 16 elever

 

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse (1 oblig. time)

Lærer er hovedansvarlig for sikkerheten/at regler følges

Individuelt hvor mange timer man trenger på dette trinnet, kun 1 veiledningstime er

obligatorisk

Innhold i kjøretimer:

- Å gjøre seg klar for kjøring

o Sittestilling

o Sikt

o Innstilling av ratt, sete, speil osv.

- Igangsetting og stans

o Observasjon og tegn

o Bakkestart

o Pedalkontroll

- Giring, akselerasjon, styring og bremsing

o Behagelig og kontrollert

o Økonomisk og miljøvennlig kjøring

- Rygging og parkering

- Sikkerhetskontroll av bilen

o Vi tilbyr sikkerhetskontrollkurs

1 obligatorisk trinnvurdering på slutten av trinnet

- 45 minutter

- Ikke en test. Eleven skal vurdere sin egen kjøre- og kjøretøykompetanse

- Veiledningstime må være gjennomført før trinn 3 kan påbegynnes

 

Trinn 3 – Trafikal del (8 obligatoriske timer)

Eleven tar gradvis over ansvaret for sikkerheten/at regler følges

Individuelt hvor mange timer man trenger på dette trinnet – elevene må opp på et visst

nivå før de obligatoriske delene kan gjennomføres

Innhold i kjøretimer:

- Informasjonsinnhenting/blikkbruk, planlegging, rundkjøring, kryss/lyskryss,

kjøring i bolig-, tettsteds- og bymiljø, høyhastighetsvei, økonomisk og

miljøvennlig kjøring

Grunnleggende landevei med forbikjøring (obligatorisk)

- 4 timer – starter med teori om forbikjøring, deretter kjøring i landeveismiljø med

planlagt forbikjøring

- OBS! Dette er ikke det samme som landevei på trinn 4

Sikkerhetskurs på bane (3.10)

- 4 timer obligatorisk

o 1 time innledning/oppsummering

o 1 time i sikkerhetshall

§ sikring av personer og gods

o 2 timer kjøring på bane

o Kan ha maks 2 elever

1 obligatorisk trinnvurdering på slutten av trinnet

- 45 minutter

- Ikke en test. Eleven skal vurdere sin egen trafikale ferdighet

- Veiledningstime må være gjennomført før trinn 4 kan påbegynnes

 

Trinn 4 – Avsluttende opplæring (13 obligatoriske timer)

Eleven skal kunne kjøre selvstendig

Hele trinn 4 er obligatorisk

4.1.1 – Bilkjøringens risiko (2 timer)

- Undervisning om bilkjøringens risiko, ulykkesstatistikk, kjøredyktighet

- Inntil 16 elever

4.1.2 – Kjørekompetanse (5 timer)

- 1 elev i bilen

- Kjøring i landeveismiljø, fokus på risiko.

4.1.3 – Planlegging (8/4 timer)

- I hovedsak 2 elever i bilen. Kan ha 1 elev i tilfeller hvor det er nødvendig

- Kjøring i variert trafikkmiljø

- Planlegge kjøreruten selv

- 8 timer (4 timer når kun 1 elev)

o 1 time planlegging

o 1 time lunsj (ingen lunsj når kun 1 elev)

o 6 timer kjøring à 3 timer per elev

4.1.4 – Refleksjon og oppsummering (2 timer)

- Oppsummering av opplevelser fra 4.1.2 og 4.1.3

- Inntil 16 elever

- Utveksle erfaringer med medelever

- Vurdere egen kjørekompetanse, utvikle selvinnsikt


Priser klasse B

Kjøretime

Førerprøve

3 095 kr

4.1.2

3 840 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

3 010 kr

Grunnleggende landevei

2 800 kr

Test-time

695 kr

4.1.3

3 010 kr

Trinn 3 vurdering (45 min)

695 kr

Trinn 2 vurdering

695 kr

Kjøretime (45 min)

695 kr

Kurs

Førstehjelp

800 kr

4.1.1 innledende teori

700 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

700 kr

Sikkerhetskontroll bil (120 min)

Sikkerhetskontroll bil.

850 kr

Sikkerhetskontrollkurs

850 kr

Trafikant i mørket

1 550 kr

Tiltak ved trafikkulykke (180 min)

Førstehjelp

800 kr

Trafikant i mørket

1 550 kr

Sikkerhetskurs bane (405 min)

5 190 kr

Annet

SMS varsling

150 kr

TABSgo Undervisning

400 kr

Pakke

10 kjøretimer

 • 10 x Kjøretime

6 650 kr

6 Kjøretimer

 • 6 x Kjøretime

4 050 kr

Fullpakke

 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Førerprøve uten oppvarming
 • 1 x Grunnleggende landevei
 • 1 x Sikkerhetskontroll
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x SMS varsling
 • 1 x TABSgo Undervisning
 • 2 x Test-time
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3

20 500 kr


Lærere klasse B

Kommende aktiviteter

Mopedkurs (AM146)

26. aug / Stathelle / 8.000 kr

Tiltak ved trafikkulykke (TG)

28. aug / Stathelle / 800 kr

Grunnkurs (A)

10. sept / Stathelle / 1.600 kr

Sikkerhetskontroll bil (B)

24. sept / Stathelle / 850 kr

Ta kontakt

Adresse

Krabberødveien 6

3960 Stathelle

355 55 151

post@nr1-trafikkskole.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo